پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان
اخبار مهم:
نحوه رسیدگی مجدد به نتایج مصاحبه اختصاصی معرفی شدگان دانشگاه فرهنگیان1395

به اطلاع می رساند رسیدگی مجدد به نتایج مصاحبه مستلزم مراجعه داوطلب از تاریخ 10 / 7 / 1395 به سامانه ثبت اعتراض به مصاحبه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان به آدرس student.isfedu.ir می باشد.

لذا خواهشمند است داوطلبین از تاریخ 10 /7 /1395 لغایت ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 14 / 7 / 1395 با مراجعه به آدرس فوق نسبت به ثبت اعتراض اقدام فرمایند و ازمراجعه حضوري اكيداً خودداري نمايند. بديهي است به كليه مواردي كه از طريق ديگري و يا بعد از تاريخ فوق واصل شود، به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد.

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه