پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۰۹:۵۴:۳۱        255       اخبار مهم , انتصابات ,
طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان صورت پذیرفت

انتصاب حسین ماهیان به عنوان رییس آموزش و پرورش امامزاده

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ، طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان، حسین ماهیان به عنوان رییس آموزش و پرورش امامزاده منصوب گردید.

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۱۳:۵۰:۲۱        247       انتصابات ,
طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان صورت پذیرفت

انتصاب محمد نادری به عنوان مدیر آموزش و پرورش سمیرم

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ، طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان، محمد نادری به عنوان مدیر آموزش و پرورش سمیرم منصوب گردید.

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۰:۰۶:۳۹        269       انتصابات ,
طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان صورت پذیرفت

انتصاب عیسی شفیعی به عنوان مدیر آموزش و پرورش اردستان

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ، طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان، عیسی شفیعی به عنوان مدیر آموزش و پرورش اردستان منصوب گردید.

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ ۰۹:۵۰:۵۷        279       اخبار ویژه , انتصابات ,
طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان صورت پذیرفت

انتصاب محسن الماسی زفره به عنوان رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان ، محسن الماسی زفره به عنوان رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب گردید .

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ ۱۴:۵۴:۰۲        426       اخبار مهم , انتصابات ,
طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان صورت پذیرفت

انتصاب حمیدرضا خردمند به عنوان رئیس اداره فناوری اطلاعات وارتباطات اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ؛ طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان ، حمیدرضا خردمند به عنوان رئیس اداره فناوری اطلاعات وارتباطات اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب گردید .

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ ۱۴:۳۶:۲۲        462       انتصابات ,
طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان صورت پذیرفت

انتصاب مژگان منوچهری به عنوان رییس اداره تكنولوژی آموزشی متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ؛ طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان ، مژگان منوچهری به عنوان رییس اداره تكنولوژی آموزشی متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب گردید .

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ ۱۴:۲۵:۱۳        407       انتصابات ,
طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان صورت پذیرفت

انتصاب علی اعرابی به عنوان رئیس اداره آموزش دوره اول متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ؛ طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان ، علی اعرابی به عنوان رئیس اداره آموزش دوره اول متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب گردید .

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ ۱۴:۲۱:۵۳        391       انتصابات ,
طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان صورت پذیرفت

انتصاب سید رضاموسوی زاده به عنوان رئیس اداره آموزش متوسطه نظری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ؛ طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان ، سید رضاموسوی زاده به عنوان رئیس اداره آموزش متوسطه نظری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب گردید .

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ ۰۹:۳۵:۴۴        617       اخبار مهم , انتصابات ,
طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان صورت پذیرفت

انتصاب مسعود حمیدی به عنوان مشاور اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ؛ طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان ، مسعود حمیدی به عنوان مشاور اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب گردید .

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ ۰۹:۳۴:۲۲        464       اخبار مهم , انتصابات ,
طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان صورت پذیرفت

انتصاب بهرام احتشامی به عنوان مشاور اجتماعی مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ؛ طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان ، بهرام احتشامی به عنوان مشاور اجتماعی مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب گردید .

ادامه مطلب...
آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه