پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان
  ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۰:۱۶:۵۳        167       اخبار مهم , انتصابات ,
با ابلاغ محمد حسن قائدیهامدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان صورت پذیرفت :

انتصاب مهدي اسماعيلي به عنوان رئیس آموزش و پرورش ناحیه 3

مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3 در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش ناحيه 3 برگزار شد.

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۰۸:۵۲:۴۳        239       اخبار مهم , انتصابات ,
با ابلاغ محمد حسن قائدیهامدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان صورت پذیرفت :

انتصاب کریم کمال به عنوان رئیس آموزش و پرورش ناحیه 4

مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش ناحیه۴ در سالن اجتماعات شهید مطهری برگزار شد.

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۰۸:۳۱:۳۵        287       اخبار مهم , انتصابات ,
طی حکمی ازطرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان صورت پذیرفت

انتصاب قدرت الله زارعان به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان برخوار

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ، طی حکمی ازطرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان ، قدرت الله زارعان به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان برخوار منصوب گردید .

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۰۹:۵۴:۳۱        288       اخبار مهم , انتصابات ,
طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان صورت پذیرفت

انتصاب حسین ماهیان به عنوان رییس آموزش و پرورش امامزاده

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ، طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان، حسین ماهیان به عنوان رییس آموزش و پرورش امامزاده منصوب گردید.

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۱۳:۵۰:۲۱        285       انتصابات ,
طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان صورت پذیرفت

انتصاب محمد نادری به عنوان مدیر آموزش و پرورش سمیرم

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ، طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان، محمد نادری به عنوان مدیر آموزش و پرورش سمیرم منصوب گردید.

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۰:۰۶:۳۹        300       انتصابات ,
طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان صورت پذیرفت

انتصاب عیسی شفیعی به عنوان مدیر آموزش و پرورش اردستان

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ، طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان، عیسی شفیعی به عنوان مدیر آموزش و پرورش اردستان منصوب گردید.

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ ۰۹:۵۰:۵۷        315       اخبار ویژه , انتصابات ,
طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان صورت پذیرفت

انتصاب محسن الماسی زفره به عنوان رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان ، محسن الماسی زفره به عنوان رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب گردید .

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ ۱۴:۵۴:۰۲        468       اخبار مهم , انتصابات ,
طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان صورت پذیرفت

انتصاب حمیدرضا خردمند به عنوان رئیس اداره فناوری اطلاعات وارتباطات اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ؛ طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان ، حمیدرضا خردمند به عنوان رئیس اداره فناوری اطلاعات وارتباطات اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب گردید .

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ ۱۴:۳۶:۲۲        493       انتصابات ,
طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان صورت پذیرفت

انتصاب مژگان منوچهری به عنوان رییس اداره تكنولوژی آموزشی متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ؛ طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان ، مژگان منوچهری به عنوان رییس اداره تكنولوژی آموزشی متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب گردید .

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ ۱۴:۲۵:۱۳        459       انتصابات ,
طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان صورت پذیرفت

انتصاب علی اعرابی به عنوان رئیس اداره آموزش دوره اول متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ؛ طی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان ، علی اعرابی به عنوان رئیس اداره آموزش دوره اول متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب گردید .

ادامه مطلب...
آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه