پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان
  ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ ۱۳:۰۲:۰۹        426       جشنواره کشوری نوجوان سالم ,
در اصفهان برگزار می گردد

پنجمین جشنواره کشوری نوجوان سالم

این برنامه در راستای اجرای تفاهم نامه مشترک وزارت آموزش وپرورش وستاد مبارزه با مواد مخدر وبا اهداف توسعه همکاری ها وهم افزایی در جهت ترویج شیوه های زندگی سالم(بارویکرد دینی واسلامی) ، شناسایی ورشد استعدادها وافزایش مهارتها وسطح آگاهی دانش آموزان ، تقدیر وتجلیل از فعالین بخصوص دانش آموزان وهمکاران برگزیده در جشنواره کشوری برگزار می گردد.

ادامه مطلب...
آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه